Hệ thống phát điện từ cây trồng

07/05/2022

Từ vấn đề thực tiễn thiếu điện tại các vùng xa xôi của Peru và các ngôi làng sâu trong rừng nhiệt đới, the Universidad de Ingenieria y Tecnologia (UTEC) đã phát minh ra công nghệ đột phá Plant Lamp có thể sử dụng năng lượng của cây xanh để phát điện cho các bóng đen LED.

Công nghệ này sử dụng đất và cây trồng trong một thùng gỗ, cùng với hệ thống phát điện có thể chuyển đổi dinh dưỡng cây trồng thành điện năng.

Video