Sự kiện nổi bật

 • SỰ KIỆN NỔI BẬT

  Green Office – Xu hướng thiết kế văn phòng xanh trong năm 2023

  01-02-2023

 • SỰ KIỆN NỔI BẬT

  Garden in home – Xu hướng mới trong thiết kế nhà ở

  21-01-2023

 • SỰ KIỆN NỔI BẬT

  Lợi ích kiến trúc xanh và nguyên tắc của kiến trúc xanh

  09-12-2022

 • SỰ KIỆN NỔI BẬT

  Kiến trúc xanh có từ bao giờ

  09-12-2022

 • SỰ KIỆN NỔI BẬT

  Đảm bảo an toàn cây xanh đô thị trong mùa mưa bão

  28-10-2022