Dự án trồng mảng xanh tại SEC – Khu CN Đông Xuyên, Vũng Tàu