Dự án cải tạo, trồng mảng xanh Công viên bãi trước, Tp Vũng Tàu